Op zoek naar je talenten

A-stroom

In de A-stroom volg je het pakket basis of het pakket basis met verdieping. Samen met jou gaan we op zoek naar jouw talenten, interesses en mogelijkheden. Met de keuzepakketten van 1A zetten we hier extra op in. Zo bereiden we je voor om een goede keuze voor de bovenbouw te maken. 

De keuzepakketten die op onze school aangeboden worden:

Klassieke talen

 

Voeding & Horeca

 

Economie & IT

 

Sport & wetenschappen

 

STEM & technieken

 

STEM & wetenschappen

 

Samen & leven

 

Taalatelier

 

Voedingsatelier

 

 

B-stroom

Als je het getuigschrift basisonderwijs nog niet behaald hebt, dan start je in de B-stroom. Hier zit je goed voor een mooi pakket algemene vorming. Samen met jou gaan we op zoek naar jouw talenten, interesses en mogelijkheden. Met de keuzepakketten van 1B zetten we hier extra op in. Zo bereiden we je voor om een goede keuze voor de bovenbouw te maken.

De keuzepakketten 1B die op onze school aangeboden worden:

Crea & zorg & voeding & ondernemen

 

Hout & bouw & elektriciteit & mechanica