1ste leerjaar B

Voor wie?

Als je het getuigschrift basisonderwijs nog niet behaald hebt, dan start je in de B-stroom. Hier zit je goed voor een mooi pakket algemene vorming. Dit bereidt jou voor op de bovenbouw, dus op de tweede en de derde graad.

Met een plus-uur helpen we jou bij het leren leren, leren kiezen en leren leven. Je klassenleraar bouwt dit samen met jou en met jouw klasgenoten uit. We vergeten de 2 o’s niet: observeren en oriënteren. Samen met jou gaan we op zoek naar jouw talenten, interesses en mogelijkheden.

Met de keuzepakketten van 1B zetten we hier extra op in. Zo bereiden we je voor om een goede keuze voor de bovenbouw te maken.

Lessentabel 1e leerjaar B

 

Eerste leerjaar B 

Tweede leerjaar B 

  Algemene vorming
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 3
Frans 2 2
Engels 1 1
Wiskunde 4 3
Natuur en ruimte 3 1
Techniek 4 2
Maatschappelijke vorming 3 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muziek 1 1
Beeld 1 1
ICT - 1
Totaal 27 21
 

Leren leren, leren kiezen en leren leven 

Plus-uur 1 1
 

Ontdekkingstocht naar talenten 

Keuzepakket 4 -
Basisopties - 10
Weektotaal 32 32

 

De keuzepakketten 

FIX

Leerlingen kunnen  kiezen uit een van de twee vaste (= FIX) keuzepakketten van 4 lesuren in het eerste jaar: 

  

  • Crea & zorg & voeding & ondernemen
  • Hout & bouw & elektriciteit & mechanica