We schrijven je graag in:

- tijdens de Open avond 'SBC@work' op vrijdag 26 april 2019 van 19u tot 21.30u

- tijdens een bezoek aan onze school. We zijn bereikbaar van 8.30 uur tot 12 uur en van 13.30 uur tot 17 uur.

- tijdens een bezoek in de vakantieperiode van 1 tot en met 10 juli 2019 en van 16 tot 31 augustus 2019 van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.

- na afspraak:

    - met de directeur

    - via een medewerker van het secretariaat

 

Sint-Bernarduscollege

Marktplein 5

8620 Nieuwpoort

058 23 31 03

info@sintbernarduscollege.be

 

 

 

Ons inschrijvingsbeleid is conform het nieuwe inschrijvingsdecreet (SO/2012/01) voor het schooljaar 2019-20 :

Inschrijvingen voor het eerste leerjaar van de eerste graad zijn mogelijk vanaf vrijdag 1 maart 2019 met een voorrangsperiode van vrijdag 1 maart tot en met donderdag 14 maart 2019 voor leerlingen met broers of zussen op onze school of kinderen van personeelseden. Onze school heeft echter geen capaciteitsproblemen en voorziet 120 leerlingen in het eerste jaar van het secundair onderwijs.

Inschrijvingen voor het 2de jaar van de eerste graad en voor het eerste en tweede jaar van de tweede graad zijn mogelijk vanaf maandag 22 april 2019.

Inschrijven voor OKAN kan het hele jaar door met een maximumcapaciteit van 28 leerlingen.

Het schoolreglement en het pedagogisch project kunt u eveneens raadplegen op deze site.

Een inschrijving is geldig indien de ouders zich akkoord verklaren met het pedagogisch project en het schoolreglement door het ondertekenen van de inschrijvingsfiche. De leerling moet daarnaast ook voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en hiervoor het juiste attest of getuigschrift kunnen voorleggen. Indien men nog niet over deze documenten beschikt, dan kan men wel al de inschrijving laten registreren.

De inschrijving is pas definitief als de school over de nodige documenten beschikt.

Wil bij de inschrijving steeds de identiteitskaart van de leerling  of een andere document waarop het rijksregisternummer van de leerling vermeld staat, de BASO-fiche (eerste jaar),  je laatste rapport en attest (bij een B-attest: ook het syntheseblad met vermelding van clausule en advies) meebrengen.

Wilt u bijkomende informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met de directeur of het secretariaat:  

telefonisch: 058/23 31 03

via e-mail: info@sintbernarduscollege.be