We schrijven je graag in:

!! Inschrijvingsstop 2B; wegens een capaciteitsprobleem kan er vanaf 17 november (schooljaar 2020-2021) niet meer ingschreven worden in de richting 2B. 

Inschrijvingsbeleid

Ons inschrijvingsbeleid is conform het nieuwe inschrijvingsdecreet (SO/2012/01) voor het schooljaar 2020-2021 :

Inschrijvingen voor het eerste leerjaar van de eerste graad zijn mogelijk vanaf maandag 2 maart 2020 met een voorrangsperiode van maandag 2 maart tot en met maandag 16 maart 2020 voor leerlingen met broers of zussen op onze school of kinderen van personeelseden. Onze school heeft echter geen capaciteitsproblemen en voorziet 120 leerlingen in het eerste jaar van het secundair onderwijs.

Inschrijvingen voor het 2de jaar van de eerste graad en voor het eerste en tweede jaar van de tweede graad zijn mogelijk vanaf maandag 20 april 2020.

Inschrijven voor OKAN kan het hele jaar door met een maximumcapaciteit van 25 leerlingen.

Het schoolreglement en het pedagogisch project kunt u eveneens raadplegen op deze site.

Een inschrijving is geldig indien de ouders zich akkoord verklaren met het pedagogisch project en het schoolreglement door het ondertekenen van de inschrijvingsfiche.

De leerling moet daarnaast ook voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en hiervoor het juiste attest of getuigschrift kunnen voorleggen. Indien men nog niet over deze documenten beschikt, dan kan men wel al de inschrijving laten registreren.

De inschrijving is pas definitief als de school over de nodige documenten beschikt.

Wil bij de inschrijving steeds de identiteitskaart van de leerling  of een andere document waarop het rijksregisternummer van de leerling vermeld staat, de BASO-fiche (eerste jaar),  je laatste rapport en attest (bij een B-attest: ook het syntheseblad met vermelding van clausule en advies) meebrengen.

Wilt u bijkomende informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met de directeur of het secretariaat:  

telefonisch: 058/23 31 03

via e-mail: info@sintbernarduscollege.be