Wetenschappen

 

Hier krijgen de drie wetenschapsvakken (fysica, biologie en chemie) meer aandacht. Vanuit labopraktijk en veldwerk wordt de theorie van de

wetenschappen vertaald naar de praktijk in het dagelijkse leven. Je kiest hier voor een zwaarder pakket wiskunde.

Heel specifiek is het vak ‘Actualiteit en communicatie’: belangstelling voor de actualiteit leidt tot opzoekings- en verwerkingsopdrachten.

Dat realiseer je met behulp van de moderne informatie- en communicatietechnologie.


Lessentabel

 

 

 

3e jaar

 

4e jaar

Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2
Duits - 1
Wiskunde 5 5
Biologie 2 2
Fysica 2 2
Chemie 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1 -
Plastische opvoeding - 1
Informatica 1 1
STEM 1 -
Actualiteit en communicatie - 1
Totaal 32 32