De coördinatoren 

Saskia Delanghe en Dimitri Lamaire 

Zij helpen de directeur bij de organisatie van het schoolleven. Ze zijn ook het aanspreekpunt als de directeur afwezig is.

De coördinaten:

- saskia.delanghe@sgvw.be

- dimitri.lamaire@sgvw.be