De visie voor de eerste graad leeft verder in ons pedagogisch project.

Onze school wil je GOESTING blijven geven om te leren en je TALENTEN te ontdekken. In de eerste graad bieden we een ruim gamma aan keuzepakketten en basisopties, zodat je in de tweede graad echt kan verder bouwen op de keuzes die je maakte. De leerkrachten zetten zich dagelijks in om samen met jouw je KENNEN en KUNNEN verder te ontplooien.

Het Sint-Bernarduscollege wil bovenal een WARME school zijn voor alle leerlingen. Je leeft en werkt in een omgeving waar wederzijds vertrouwen en respect centraal staan.

We zijn ook een OPEN school. Samen met anderen bereiden we je in onze katholieke dialoogschool voor op de steeds veranderende maatschappij.